Velkomen til Sogndal kommune sin Portal for oppvekst

Søknadsfrist
Søknadsfrist for samordna opptak i barnehage er 1. mars. Du som har plass i barnehage i Sogndal kommune frå før, treng ikkje søkje på nytt.

Ny søknad
For å leggje inn søknad om plass eller overflytting til annan barnehage eller SFO, vel du Søk barnehageplass her eller Søk SFO-plass her i menyen over. Du treng ikkje logge inn for å søkje om plass.

Endring av barnehageplass - søknad vår 2016
Dersom du vil søkja om å bytta barnehage skal du og velja Søk barnehageplass her i menyen øverst på denne sida. Skriv i merknadsfeltet at du ynskjer å bytta barnehage.
Dersom du ynskjer å søkja om opp- eller nedjustering av plass; bruk papirskjema som du kan få i barnehagen der barnet ditt går.

Endre tilbod / seie opp plass i barnehage / SFO
For å endre plass eller seie opp ein plass, må du vere innlogga:

1. Logg inn med ID-porten i menyen over.
2. Gå på fana Sida mi.
3. Vel Mine plasseringar
4. Under Type plass - trykk på Søkje om endra plasstype / Oppseiing av plassen.

Endre / fjerne søknad
For å endre eller fjerne ein søknad må du vere innlogga. Det same gjeld dersom du skal registrere inntekt for å søkje om redusert foreldrebetaling.

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten
Les meir om ID-porten her: Informasjon om ID-porten