Velkomen til Sogndal kommune sin Portal for oppvekst

Ny søknad og Endra barnehage/SFO
For å leggje inn søknad om plass eller overflytting til annan barnehage eller SFO, vel du Søk barnehageplass her eller Søk SFO-plass her i menyen over.
Dersom du er folkeregistrert i Sogndal kommune er det viktig at du loggar deg inn før du søkjer om barnehage-/SFO-plass. Dette for å kontrollere at opplysningane som er registrerte på deg og familien din er korrekte, samt for å kunne leggje til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og epostadresse).
Dersom du ikkje kan logga deg inn ved bruk av ID-porten (dvs. dersom du ikkje har norsk fødselsnummer eller pr. i dag ikkje folkeregistrert i Sogndal kommune), kan du søkja utan å vere innlogga.
Ved søknad til Studentbarnehagen, oppgi i merknadsfeltet om du er student eller tilsett ved høgskulen.

Endre tilbod / seie opp plass i barnehage / SFO
For å endre plass eller seie opp ein plass, må du vere innlogga:

1. Logg inn med ID-porten i menyen over.
2. Gå på fana Sida mi.
3. Vel Mine plasseringar
4. Under Type plass - trykk på Søkje om endra plasstype / Oppseiing av plassen.

Endre / fjerne søknad
For å endre eller fjerne ein søknad må du vere innlogga


Les meir om ID-porten her: Informasjon om ID-porten